Kāpēc bērniem vajag mācīt spēlēt šahu un kādu labumu viņiem dod šī spēle?

Lai jūs varētu iedomāties un saprast, ko bērniem sniedz šaha mācīšanās stundas, kādu funkciju tās izpilda jaunās, augošās šahistu paaudzes labā, kādas durvis bērniem atver, mēs uzklausīsim cilvēkus, kuri ir veltījuši savas dzīves lielāko daļu šī jautājumā risināšanai, kā arī ilgus gadus ir mācījuši bērniem spēlēt šahu gan skolās, gan dažādos pulciņos.

Sāksim ar to, ka skolās nav loģikas mācības stundu. Bet šahs, jau no pirmās, iepazīšanās dienas, māca bērnus loģiski domāt un spriest. Rodas jautājums, kā šahs ir spējīgs kaut ko tādu iemācīt?

Spriediet paši, šaha mācību stundas laikā, treneris stāsta bērniem spēles noteikumus un bērniem vajag tos apgūt. Praktiskās spēles laikā, katram no viņiem vajag pieņemt pašam savu lēmumu, vadoties pēc spēles noteikumiem, konkrētāk, kādu gājienu vajag izpildīt konkrētajā situācijā. Nepieciešamā gājiena meklēšanas laikā, vadoties pēc spēles noteikumiem, bērns atrod divus vai trīs iespējamos gājienus. Pēc tam viņš sāk loģiski spriest, kurš no šiem gājieniem būs vislabākais.

Teiksim atklāti, ka ne jau uzreiz bērnam sanāks pieņemt pareizo, loģisko lēmumu, bet viņš uz to tiecas un tas jau ir lieliski, ka bērns sāk patstāvīgi analizēt, domāt, spriest un cenšas izvēlēties labāko gājienu. Izvērtējot situāciju un nosakot, kurš pēc viņa domām, ir labākais gājiens, bērns pieņem lēmumu un to realizē. Bērns patstāvīgi mācās pieņemt lēmumus. Te mums gribas pieminēt vēl vienu labu īpašību, ko bērns iegūst mācoties spēlēt šahu. Viņš mācās patstāvīgi pieņemt lēmumu un tas ir ļoti svarīgi.

Bērnā attīstās arī pārliecība par savu personīgo spriedumu, viņš iemācās pareizi novērtēt savu domu gājienu. Mācoties spēlēt šahu, bērns mācās ne tikai loģisko domāšanu, bet mācās arī izdarīt secinājumus.

Plānveidīgas, regulāras nodarbības un praktiskā spēle vecina plašu, šo īpašību attīstību. Der atzīmēt, ka ar katru nākošo nodarbību, bērns sāk aizvien labāk saprast, ka var daudzas lietas izdarīt patstāvīgi un jo tālāk, jo pārliecinošāk. Lūk, tādā veidā, katrā bērnā, pakāpeniski aug patstāvīgums, viņš atveras un sāk veidoties kā individualitāte.

Skola vai šahs?

Vai ir vērts vecākiem iesaistīties dažādos konkursos, pulciņos u. t. t., jo ne jau visi bērni sasniegs izcilus rezultātus, varbūt labāk vairāk uzmanības veltīt skolai, bet savu brīvo laiku pavadīt nodarbojoties ar kaut ko daudz lietderīgāku? Pirms, mēs atbildam uz šo jautājumu, vajag sniegt sev stingru atskaiti par to, ko tad mēs īsti gribam? Vieniem, apgūt spēlēt šaha nozīmē pašapliecināties, citiem – lietderīgi pavadīt laiku un tā izvairīties no daudziem, nevajadzīgiem kārdinājumiem, citi, tajā visā redz profesionālo izaugsmi, bet citiem – tas ir intelektuāli pavadīts brīvais laiks.

Daudzās ģimenēs tiek uzskatīts un tie ir pareizi uzskati, ka šaha spēlēšana palīdz bērniem attīstīties, it īpaši jaunākajā vecuma, atdzīvināt iztēli, sakārtot domas, tāpēc, zēnus un meitenes ved uz šaha pulciņiem vai uz individuālajām nodarbībām.

Reizēm gadās tā, ka bērns izrāda paaugstinātu interesi par spēli, demonstrē savas spējas un pie viņa atnāk pirmie kaut pavisam niecīgi, panākumi. Vecākiem, šis fakts ļoti patīk un viņi ar šo faktu ļoti lepojas. Bet ir arī tādi cilvēki, kuri uzskata, ka padziļināta šaha apgūšana, slikti ietekmē jaunos cilvēkus. Spriedums, ka šaha dēļ, paliek novārtā citas nodarbības, pēc tam, bieži vien izrādās maldīgs.

Ja jaunais talants, reāli ir aizrāvies ar šaha spēli, cenšas paaugstināt savu meistarību un sasniegt panākumus, tad vienīgais ko mēs varam darīt – tas ir atbalstīt viņu. Te var rasties jautājums, bet kā ar skolu? Zinoši pedagogi vai bērnu psihologi var jums apstiprināt to, ka šajā vecumā bērna iespējas ir praktiski neierobežotas un viss atduras tikai pret pareizu laika sadalīšanu. Bet, bērnu organizētības audzināšana, ir viens no vecāku uzdevumiem ar kuru galā palīdzēs tikt pieredzējis treneris.

Bērniem, kuri spēlē šahu ir labākas sekmes mācībās. Bērni, kuri spēlē šahu, daudz labāk apgūst visus mācību priekšmetus, viņu sekmes ir daudz labākas, manāmi progresē atmiņas attīstība, bērni kļūst daudz mērķtiecīgāki.